Vítejte v obrazové galerii, která má za cíl poukázat na neprávem značně opomíjenou kategorii notafilie - nouzová platidla. Kategorii přitom tak bohatě zastoupenou, různorodou a poučnou.

    Nouzová platidla plnila funkci oběživa v dobách nepokojů, převratů, válek i dobách poválečných. Vždy, když nastala ekonomicky obtížná situace, lidé začali schraňovat mince z drahých kovů, protože se obávali inflace, která vždy v těchto dobách všeobecného nedostatku propukla. V době válek banky začaly stahovat i drobné mince z obecných kovů, kterých bylo potřeba ve válečné výrobě. Tím nastal mezi obyvatelstvem kritický nedostatek drobného oběživa, který byl postupně nahrazován tiskem nouzových platidel. Mimo státní či krajské instituce je tiskly ve velké míře jednotlivé obce, ale i soukromé osoby pro vlastní potřebu. S rozšířením těchto platidel začal růst i zájem o jejich sbírání. Tohoto trendu využily jednotlivé obce i obchodníci tiskem množství dalších již zcela komerčních emisí či různých zvláštních vydání, leckdy v atypických nominálech, které z hlediska peněžního oběhu již nebyly potřebné, ale přinášely nemalé zisky do obecních a firemních pokladen.

    Podobná situace nastala v dobách krize a nástupu hyperinflace, kdy některé státní cedulové tiskárny nestačily kapacitně reagovat na roztáčející se inflační spirálu. Jednotlivé obce či instituce byly tak nuceny opět tisknout peníze vlastní.

    K tisku nouzovek se v drtivé většině používal papír nejrůznější kvality, ovšem některé obce a firmy používaly k tisku i jiný materiál, který zrovna měly v potřebném množství k dispozici. Jednalo se například o plátno, hedvábí, kůži, alobal, dokonce i překližku. Samostatnou kapitolou pak byly nouzové mince z obecných kovů či porcelánu.

---xxx---


    Tyto stránky si nekladou za cíl suplovat odborné katalogy, pouze z nich vycházejí a doplňují je obrazovým materiálem.Copyright ©2015 - ZetPe
TOPlist