1068 - ZEISELMAUER (DR) Platnost: do 31.12.1920
První vydání. Varianta bez označení série.
Výskyt: 1
První vydání. Varianta s označením série "A".
Výskyt: 2
1068-01-A
77 x 52 mm
1068-01-R
77 x 52 mm
1068-02-A
77 x 52 mm
1068-02-R
77 x 52 mm
1068-03-A
77 x 52 mm
1068-03-R
77 x 52 mm
Druhé vydání, sériové písmeno "B".
Výskyt: 2
Třetí vydání, sériové písmeno "C".
Výskyt: 3
Čtvrté vydání, sériové písmeno "D".
Výskyt: 3
Páté vydání, oválné razítko "5. Auflage".
Výskyt: 4


Copyright ©2015 - ZetPe
TOPlist