0477.1 - MAISHOFEN
Solnohradsko
Platnost: 1.8.1920 - 31.12.1920
Vodoznak: není
Výskyt (1).
0477-1-01-ave
0477-1-01
88 x 52 mm
0477-1-01-rev
0477-1-01
88 x 52 mm
0477-1-02-ave
0477-1-02
88 x 52 mm
0477-1-02-rev
0477-1-02
88 x 52 mm
0477-1-03-ave
0477-1-03
88 x 52 mm
0477-1-03-rev
0477-1-03
88 x 52 mm


Copyright ©2022 - ZetPe
TOPlist